Lexikon szócikk

Hensch Árpád
Késmárk 1847. október 26. - Budapest 1913. július 17.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mezőgazdasági üzemtan. 1. köt. Jószágberendezés és kezeléstan. Kassa, 1906.
*Mezőgazdasági becslés- és előszámítástan. Kassa, 1906.
Középiskolai tanulmányait Késmárkon végezte. 1867-1869 között a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet hallgatója volt. A diploma megszerzése után gyakornokként több uradalomban dolgozott. Állami ösztöndíjjal külföldi tanulmányutakat tett Angliában, Franciaországban és Belgiumban. A kassai, keszthelyi tanintézetben eltöltött tanári munkája után, 1890-ben került a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára. Itt üzemtant, statisztikát és erdészettant tanított. Igazi szakterülete a mezőgazdasági üzemtan volt, hírnevét a hazai agrárüzemtan kiművelésével alapozta meg. Mezőgazdaságunk elmaradottságának fő okát nem a termelési ismeretek hiányában, hanem az üzleti-számítási szempontok mellőzésében jelölte meg. Felismerte, hogy a gazdálkodás korszerű megtervezése, a megfelelő jövedelmezőségi számítások elvégzése nélkül sikeres termelést folytatni nem lehet. Az üzemtan mellett a növénytermesztés volt az a másik szakterület, amelyről több könyvet és szakcikket írt. Tudományos tevékenysége mellett megőrizte kapcsolatát a gazdálkodással is: számtalan helyen tartott előadásokat a gazdáknak a napi teendőkről. Az 1906-1907-es tanévben a gazdasági akadémia igazgatói tisztjét is ellátta. 1909-ben nyugalomba vonult és Budapestre költözött. A Farkasréti temetőben temették el, de síremlékét időközben felszámolták. 1979-ben földi maradványait átvitették az Óbudai temetőbe. Emlékét a magyaróvári vár belső udvarán dombormű őrzi. Mellszobrát, Lipovics János alkotását 2013. szeptember 27-én avatták fel az egyetem területén.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 775-778.
  • Lőrincz Gyula: Hensch Árpád élete és munkássága Bp., 1968. 75 p. 75 p.
  • Tenk Antal: Nagy elődök arcképcsarnoka: Hensch Árpád (1847-1913)
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 17. évf. 2013. 14. sz. 14. p.
  • Tenk Antal: Hensch Árpád: 1847-1913.
    A hivatás bűvöletében: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 4. Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr, 2013. p. 77-92.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter