Lexikon szócikk

Herke Sándor
Csongrád 1882. szeptember 18. - Szeged 1970. december 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A sörárpa értékbírálata. Magyaróvár, 1910.
*Szikes talajok javítása és hasznosítása a Duna-völgyben. Bp., 1983.
Középiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán és Szentesen végezte. 1905-ben a Műegyetem Vegyészmérnöki Karán szerzett oklevelet. 1905-1924 között a magyaróvári Országos Növénytermelési Kísérleti Állomáson dolgozott, kezdetben mint segédvegyész, majd mint fővegyész. Pályája elején növénytáplálási, trágyázási kísérletekkel foglalkozott. Munkatársaival bevezette a sortrágyázást, kiterjesztette a műtrágyázást a rétekre, szőlőkre, gyümölcsösökre is. Tisztázta a sörárpa értékét befolyásoló hatásokat s azok értékbírálati jelentőségét. Elkezdte azokat az eljárásokat, melyeknek célja a gyengébb tőzeges, homokos talajok termővé tétele volt. 1924-ben az általa alapított szegedi Alföldi Mezőgazdasági Intézet vezetője lett. Ettől kezdve közel ötven éven át az alföldi szikes talajok javításával és hasznosításával foglalkozott. Kidolgozta a meszes-szódás szikes talajok javításának módszertanát, sőt miniszteri biztosi tisztségben hozzálátott annak gyakorlati megvalósításához. Kutatási eredményeit közel kétszáz tanulmányban adta közre, szikjavítási és talajvizsgálati módszereit számos országban alkalmazták. Munkásságáért 1955-ben Kossuth-díjat kapott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. p. 241-242.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 785-789.
  • Bánvárth Sándor: Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémia az 1926-27. tanévben fennállásának 108. évében Magyaróvár, 1927. p. 28-30.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter