Lexikon szócikk

Hornyánszky Viktor György
Hegyeshalom 1828. április 10. - Budapest 1882. május 21.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Geschihte von Ungarn. Pest, 1852.
*Leitfaden beim ersten Schulunterricht in der Geschihte des österreichischen Kaiserstaates. Pest, 1853.
*Vezérfonal az első iskolai tanításnál az osztrák császárbirodalmi történetben. Ford. Galgóczy Károly. Pest, 1854.
*Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. 2 Bde. Pest, 1854.
Apja Hornyánszky György hegyeshalmi tanító, anyja Bobok Borbála, testvére Hornyánszky Gyula evangélikus lelkész, fia Hornyánszky Gyula klasszika-filológus, egyetemi tanár. Hornyánszky Viktor György Modorban az evangélikus gimnáziumban kezdte középiskolai tanulmányait, ezt követően a magyar nyelv elsajátítása végett Nagybaráton, az 1848-1849-es tanévtől pedig a pozsonyi evangélikus gimnáziumban tanult. Ezután Hegyeshalomban tanítóskodott, majd Heckenast Gusztáv, Petőfi egykori kiadója bíztatására Pesten lett újságíró a „Pester Zeitung”-nál. Az 1850-1860-as években több könyv, köztük egy történelem tankönyv szerzője, több német nyelvű evangélikus időszaki kiadvány szerkesztője. 1863-ban másodmagával nyomdát alapított, amelynek 1872-ben lett egyedüli tulajdonosa. Kezdettől fogva vállalt könyvkiadást is. Nyomdája 1883-1895 között nagy szerepet vállalt a Magyar Tudományos Akadémia kiadványainak előállításában, kiadásában és szerkesztésében. 1863-tól az ország legnagyobb evangélikus kiadója, Bibliát nyomtatott román, szerb és más nyelveken, s dolgozott az angol biblia-társulat részére is. Kiadóként és szerkesztőként a szakma legjobbjai között tartották számon, kitűnt igényességével. Színvonalas kiadványai közül említést érdemel a Magyar Nyelvtörténeti Szótár három kötete. Hornyánszky nyomdáját az első világháború előtt az ország legjobb tudományos nyomdájaként, a tipográfia példaképeként szokták emlegetni. Sok kiváló szakember tanult itt. Hornyánszky Viktor György egyik alapítója volt a Budapesti Könyvnyomdászok és Betűöntők Egyletének, szerkesztette az „Evangelisches Wochenblatt” (1856-1860) és a „Protestantische Jahrbücher” című lapokat. Halála után özvegye és fiai vezették tovább a nyomdát az 1923. évi megszűnésig. A Farkasréti temetőben temették el, de síremlékét időközben felszámolták.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 740. p.
  • Kondor Viktória: A Hornyánszky Nyomda és az Akadémia könyvkiadása Bp., 1989. 203 p.
  • Új magyar irodalmi lexikon Bp., 1994. 2. 827. p.
A szócikk szerzője:Tuba László