Lexikon szócikk

Horschetzky Károly
Kanizsa 1816. - Budapest 1893. december 10.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Szózat önökhöz, a kik oskola-intézkedésre befolyással bírnak. Magyar-Óvár, 1847.
1840 őszén iratkozott be a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetbe. Az intézményről 1845-ben cikksorozatot jelentetett meg a pozsonyi„Pannonia” című lapban, amely részletesen bemutatta a korabeli oktatást, diákéletet. Az 1840-es évek közepétől tanítóként dolgozott Magyaróváron. Már ekkor foglalkozni kezdett az elemi oktatás megreformálásával. 1847 tavaszán Czéh Sándor nyomdájában e témában röpiratot jelentett meg. Ebben többek között az iskola előtti kisdedóvók szerepére hívta fel a figyelmet, fontosnak tartotta a tanítók felkészültségét, az ott használatos tankönyvek minőségét. Fő következtetése az volt, hogy a nemzet jóléte, az oktatás alapjaitól: a népiskolától függ. Szintén Magyaróváron jelent meg a sajtószabadságról szóló vígjátéka, amelyért több hónapnyi börtönbüntetést kapott. 1848 nyarán vezető munkatársa volt a „Der Emancipirte Satanas” című, Magyaróváron megjelent szatirikus sajtókiadványnak. A szabadságharc bukása után több pedagógiai tárgyú művet és színdarabot írt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 4. hasáb 1116-1117.
  • Horváth József: Érdekességek 1848 győri és magyaróvári időszaki sajtójából
    Kisalföldi könyvtáros Győr, 1958- 1998. 1. sz. p. 37-41.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. 21. p.
  • Hej élet, élet gazdászélet: Óvári gazdászok visszaemlékezései. Szerk. Walleshausen Gyula Mosonmagyaróvár, 1993. p. 10-14.
  • Hitschmann, Hugo: Verzeichniss der Lehrer und Studierenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungsanstalt und der k.k. landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 1818-1848 und 1850-1864. Ung. Altenburg, 1865. p. 28-29.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter