Lexikon szócikk

Höcker Ágoston
Verőce 1861. - Magyaróvár 1938. augusztus 18.
Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Grazban végezte el, majd a bécsi gazdasági főiskolán tanult. 1885-ben lépett főhercegi szolgálatba, a béllyei uradalomban lett gazdatiszt. 1908-ban vette át ennek a hatalmas, 120 000 katasztrális hold kiterjedésű, gazdasági vasúthálózattal rendelkező uradalomnak az irányítását, mint jószágigazgató. A szerb megszállást követően, 1921-ben került Frigyes főherceg magyaróvári birtokára. Itt nagy szerepet játszott az ipari tevékenység fellendítésében: szeszgyártás, villamosenergia-előállítás, a Hanság egy részének termővé tételében. 1909-ben királyi tanácsosi, 1928-ban gazdasági főtanácsosi címmel tüntették ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 242a-242b.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1928. 10. 14. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1938. 08. 20. 3. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter