Lexikon szócikk

Huber Péter
Nezsider 1810. - ? ?

Foglakozása(i):
Polgári családból származott. 1836-ban katonai gyakornoknak állt. 1848 tavaszán élelmezési segédtiszt volt a komáromi erődben. Októberben a várőrséggel együtt a magyar kormány felügyelete alá helyezte magát. Részt vett Komárom eredményes védelmében a felmentésig. 1849. jún. 18-án őrnaggyá léptették elő. A Haynauval vívott csaták után elkísérte Görgey seregét a hosszú úton Világos felé, mint a Feldunai Hadsereg élelmezési igazgatója. Orosz fogságba esett, további sorsáról nincsen adatunk. Valószínűleg nem került vissza Moson megyébe, mert a honvédegyletbe nem jelentkezett 1867-ben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848-49. évi szabadságharcban Bp., 1987- p. 177-178.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre