Lexikon szócikk

Husz János
Moson 1931. július 28. - Mosonmagyaróvár 1999. január 28.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A mosonmegyei németek kitelepítése 1945-1946.: Az elűzetés (Thullner Istvánnal). Mosonmagyaróvár, 1997.
*50 éves a Mosoni Vasas. Emlékkönyv 1936-1986. 1-2. kötet. Mosonmagyaróvár, 1986.
*Töredékek Moson múltjából. Mosonmagyaróvár, 1994.
*Töredékek Moson múltjából II-III. Mosonmagyaróvár, 1995.
*Mosonmegyei életrajzok. Kézirat. Mosonmagyaróvár, é.n.
*Dr. Rázsó Imre és fia életútja. Kézirat. Mosonmagyaróvár, 1984.
Husz Ferenc cipész és Rongits Katalin hat gyermeke közül a legkisebb is a mosoni állami elemi népiskolában kezdte tanulmányait. 1937-től 1942-ig a hegyeshalmi polgári középiskolában tanult, a háborús évek miatt 1951-ben Győrben tette le a szakérettségi vizsgát. Közben, 1948-1950-ig lakatos szakmunkás tanuló is volt. 1951-től a budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán tanult, 1956-ban kapott mérnöki oklevelet. A Kühne Mezőgazdasági Gépgyár jogutódaként működő Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyárban lett beosztott mérnök, gyártmányszerkesztő, 1968-tól gépészeti csoportvezető, műszaki fejlesztőmérnök. Az ott töltött évek során több országban tett tanulmányutat, illetve a Szovjetunióban vezette a gyár akkoriban híres exporttermékének, a tojóketreceknek üzembe állítását. 1963-tól a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán lett először tanársegéd, majd adjunktus. 1968-tól ismét a régi munkahelyén dolgozott, 1990. december végén a Kühne gyárból ment nyugdíjba. Helytörténeti tevékenysége a Szülőföldünk pályázatok megjelenésével kapcsolatos. A szülőhely, főleg Moson és a mosoni élet szeretete, emlékeinek megőrzése iránti késztetés rendkívül széleskörű, mégis alapos helytörténeti kutatásokra ösztönözte. Felbecsülhetetlen érdemet szerzett azzal is, hogy a Győri Rába Művekhez csatolt mosoni gyárból kidobott értékes dokumentumokat munkahelyi egzisztenciájának kockáztatásával nem a MÉH telepre, hanem részben a Hansági Múzeumba, részben pedig a lakására irányította.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Huszné Polgár Eszter közlése Huszné Polgár Eszter, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István