Lexikon szócikk

Barlai Béla
Mosonszolnok 1870. október 2. - Budapest 1921. november 20.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A vaskohászat kézikönyve. I. A vas metallurgiai chemiája és a vaskohászati salakok. Selmecbánya, 1909.
*A vaskohászat kézikönyve. II. Tüzeléstan. Selmecbánya, 1912.
*A m. kir. Bányászati és erdészeti főiskola vaskohászati kísérleti laboratóriuma. Selmecbánya, 1913.
Középiskolai tanulmányait a győri bencés főgimnáziumban és a váci piarista gimnáziumban töltött évek után 1890-ben a kecskeméti r. k. gimnáziumban fejezte be. 1890 és 1894 között a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián folytatott erdészeti majd kohászati tanulmányokat. 1894-től 1896-ig a resicai vasgyárban gyakornokoskodott, 1896-ban Selmecbányán kohómérnöki oklevelet szerzett. 1902-ben a kolozsvári egyetemen vegyészetből doktorált. 1896-tól a Hernádvölgyi Magyar Vasipari Rt. korompai hengerművénél, 1898-tól a kudrisi állami vasgyárban volt mérnök. 1901-ben bízták meg a Selmecbányai Bányászati Főiskola vaskohászati tanszékének vezetésével. 1903-tól adjunktus, 1904-től rendkívüli, 1906-1919 között rendes tanár. 1912-1914 között a főiskola rektori tisztét is betöltötte. Megszervezte a főiskola vaskohászati kísérleti laboratóriumát, jelentős munkát végzett a hazai kohómérnökképzés, a bányászati és kohászati felsőoktatás fejlesztése korszerűsítése terén, s a tanárok fokozott megbecsülése érdekében. 1917-ben javasolta a bányászati és erdészeti főiskola műegyetemi rangra való emelését, a főiskolának önálló fakultásként a József Nádor Műegyetemhez Budapestre való helyezésével. 1919-ben a főiskola Miskolcra helyezését szorgalmazta. 1902 és 1917 között több közleménye látott napvilágot különböző periodikákban, a legtöbb a „Bányászati és Kohászati Lapok”-ban. Sírja Budapesten a X. kerületi Újköztemetőben van.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Diószeghy Dániel: Barlai Béla
    Műszaki nagyjaink. Szerk. Szőke Béla Bp., 1967. 2. p. 493-519.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 119. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 435. p.
A szócikk szerzője:Tuba László