Lexikon szócikk

Iváncsics János
Petőháza 1938. november 10. - Törökbálint 2002. július 8.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*.: Szaporodásbiológia (Gergátz Elemérrel, Becze Józseffel közösen). Mosonmagyaróvár, 1990.
*Állattenyésztési biotechnológia (Gergátz Elemérrel, Becze Józseffel közösen). Mosonmagyaróvár, 1991
*Állattenyésztés I. Bp., 1995.
*Tejgazdaságtan. Bp., 2001.
Édesapja Iváncsics Nándor gazdálkodó, édesanyja Haradics Terézia volt. Testvérei közül József szintén agrármérnök, (Ikvai) Nándor neves néprajzkutató lett. 1961-ben szerzett agrármérnöki diplomát Mosonmagyaróváron. Demonstrátorként érdeklődési területe az anatómia volt. Ugyanebben az évben megnősült és házasságából 3 gyermek született. A Lajta-Hansági Állami Gazdaságnál kezdett, de rövidesen a Bólyi Állami Gazdaságba került Babarcra. 1963-ban visszahívta az Alma Mater tanársegédnek. 1969-ben lett adjunktus, 1979-ben docens, 1990-ben egyetemi tanár. Állattenyésztéstant, azon belül általános állattenyésztéstant, állatgenetikát, szaporodásbiológiát és állattenyésztési biotechnológiát adott elő. 1967-ben lett egyetemi doktor, 1979-ben kandidátus, 1992-ben az MTA doktora. Főbb kutatási területei: genetikai markerek kutatása a szelekció fejlesztése érdekében, populációgenetikai és tartástechnológiai vizsgálatok, tejtermelés és a nyerstej-minőség genetikai alapjai. Hosszú ideig foglalkozott a Sárga-magyar baromfifajta nemesítésével. Több tucat tudományos dolgozata jelent meg külföldön is. 1993-2000-ben vezetője volt az „Állati termék előállítás biológiai, technológiai és ökonómiai kérdései” című főprogramnak és ezen belül a „szarvasmarha termékek előállítása és feldolgozása” alprogramnak. Két ciklusban volt Mosonmagyaróváron dékán-helyettes, 1994-1999 között a kar dékánja volt. Halála előtt lett a Nyugat Magyarországi Egyetem általános dékán-helyetteséből annak rektora. 1994-ben a Bécsi Agrártudományi Egyetem tiszteletbeli doktori címét kapta meg. Sok társadalmi funkciót is ellátott: a Magyar Tudományos Egyesületek Szövetségének (METESZ) és a Magyar Agrártudományi Egyesületnek (MAE) elnöke a városban és a megyében, a Mosonmagyaróvári Múzeumbarát Egyesület elnöke, a helyi Szent László Emlékbizottság vezetője volt. Kitüntetései: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1975), METESZ díj (1981), MAE Aranykoszorús Jelvény, Kiváló Munkáért (1985), Ujhelyi Imre díj (1993), Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (1998), Pro Urbe Mosonmagyaróvár kitüntető érem és díj (poszthumusz, 2003). Sírja a magyaróvári temetőben található. 2008-ban tiszteletére emléktáblát helyeztek el a helyi egyetem B épületének falán. 2011-ben posztumusz Giesswein Sándor-emlékérmet kapott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tenk Antal: Dr. Dr. hc. Iváncsics János: 1938-2002.
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 44. évf. 2002. 1. sz. p. 95-96.
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 10. p. 555-556.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2011. 11. 07. 9. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre