Lexikon szócikk

Joachim József
Köpcsény 1831. június 28. - Berlin 1907. augusztus 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*5 nyitány (1855)
*Variációk e-moll (1882)
*Konzert in ungarischen Weise op. 11. (1861)
*G dúr hegedűverseny (1899)
*C dúr Romanze, Hebräische Melodien op. 9. stb.
*Violinschule. (Andreas Moserrel közös). Berlin, 1902-1905.
*Briefe Von Und an Joseph Joachim. 1842-1907. In 3 Bänden. Berlin, 1911.
Apja kereskedő volt. Ötéves korában Ellinger Gyulától kapta az első hegedűleckéket. Hegedű tanulmányait a pesti német színház koncertmesterénél, Serwaczynszki Szaniszlónál kezdte, s 1838-ban 7 éves korában lépett föl először Pesten. Ez évtől idős Georg Hellmesberger, majd Böhm József növendéke volt Bécsben. Ez az iskola és Bécs zenekultúrája döntő hatással volt fejlődésére. 1843-tól Lipcsében a konzervatóriumban Moritz Hauptmanntól tanult zeneelméletet. Pauline Viardot, Clara Schumann és Felix Mendelssohn társaságában 12 évesen sikert aratott a Gewandhaus egyik koncertjén. 1847-ben a Gewandhaus zenekar helyettes koncertmestere és a konzervatórium tanára lett, s az akkori zeneélet középpontjába került. Gyönyörű hegedűjátéka itt fejlődött tökéletessé. 1844-től szólistaként rendszeresen szerepelt Londonban és másutt, s 1846-ban hatalmas sikert aratott Pesten is. 1850-től Weimarban élt, itt a Liszt Ferenc által vezetett udvari zenekar hangversenymestere volt. 1853-1865 között Hannoverben működött mint udvari szólista, karmester és zeneigazgató. Egyre szorosabban kapcsolódott Schumann és Brahms köréhez, fokozatosan eltávolodott Liszttől és az újnémet iskolától. Ferdinand David halála után a német hegedűsök központja Berlinbe helyeződött át, s a hegedűjáték legjobbjai Joachim köré tömörültek. Alig volt hegedűs, aki közvetve vagy közvetlenül ne az ő hatása alá került volna. 1866-tól élete végéig Berlinben élt, itt 1868-tól az általa szervezett Hochschule für Musik igazgatója volt. 1869-ben létre hozta és haláláig irányította világhírű, változó személyi összetételű vonósnégyesét. Beethoven utolsó nagy vonósnégyeseit az ő előadásukban ismerhette meg a világ, de Joachim sokat tett barátja, Brahms műveinek népszerűsítéséért is. 1863-ban feleségül vette kora egyik legkiválóbb énekesnőjét, Amelie Weisst, akitől 1884-ben elvált. Joachimot nagy megbecsülés vette körül és sok kitüntetés érte. Számos egyetem díszdoktorává avatta, tagja, később alelnöke volt a porosz művészeti akadémiának, királyi professzor és karnagy címet viselt, zenetudora volt a cambridge-i egyetemnek (1878) és birtokosa a bajor Maximilian-rendnek. Berlinben halt meg, ott is temették el. 1911. szeptember 18-án Köpcsényben a Magyaróvári Férfidalárda nagy ünnepség keretében bronz domborművű emléktáblával (készítette Horváth Adorján győri szobrász) látta el szülőházát. Az ünnepségen sok hazai és külföldi kiválóság jelent meg és mondott beszédet, köztük Andreas Moser a berlini zeneakadémia neves tanára is. 1931-ben a köpcsényi kórus Joachim emlékünnepséget szervezett, ez alkalomból ők is lelepleztek egy márvány emléktáblát. Részt vett az ünnepségen a bécsi berliniek kórusa, több pozsonyi és vidéki kórus, köztük a Magyaróvári Férfidalárda is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Joachim József
  Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1911. 09. 17. p. 1-2.
 • A Joachim emléktábla leleplezése
  Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1911. 09. 21. p. 1-2.
 • Joachim József szobrának leleplezése Berlinben
  Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 06. 08. 1. p.
 • Joachim emlékünnepély Köpcsényben
  Nyugati hírlap Magyaróvár, 1921-1932. 1931. 07. 05. 2. p.
 • Brockhaus-Riemann zenei lexikon Bp., 1982-1985. 2. 245. p.
 • Zenei lexikon Bp., 1965. 2. 278. p.
 • Rakos Miklós: Joachim József I.
  Zenekar Budapest, 1995- 8. évf. 2001. 2. sz. p. 25-31.
 • Rakos Miklós: Joachim József II.
  Zenekar Budapest, 1995- 8. évf. 2001. 3. sz. p. 19-25.
 • Rakos Miklós: Joachim József III.
  Zenekar Budapest, 1995- 8. évf. 2001. 4. sz. p. 16-24.
 • Rakos Miklós: Joachim József IV.
  Zenekar Budapest, 1995- 9. évf. 2002. 3. sz. p. 30-41.
A szócikk szerzője:Tuba László