Lexikon szócikk

Jummerspach Frigyes
Bécs 1819. december 8. - Magyaróvár 1898. november 7.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Die landwirtschaftliche Baukunde. Wien, 1860.
Édesapja Johann Jummerspach bonni származású építész, édesanyja Johanna Thomas volt. Tanulmányait – köztük a képzőművészetieket – szülővárosában és a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetben végezte. A helyi főhercegi uradalom gyakornoka (1845) később vezetője lett. Felesége Péter Franciska volt. Fia Frigyes (Fritz) Münchenben lett jó nevű építész. Elsősorban építészként vált híressé. A legnagyobb általa tervezett és kivitelezett épület a nezsideri lovassági kaszárnya (1853-1860). A városban és a magyaróvári uradalom területén számos épületet épített. Munkái közül a mai Mosonmagyaróváron a volt cukorgyárat, a malom bővítését, a sörgyár átépítését, a Hildegard, és a Háromtölgy-kápolnát és az evangélikus templomot emelhetjük ki. 1869-ben apácazárdát és iskolát épített Rajkán. 1873-ban átépítette a máriakálnoki kegykápolnát, 1886-ban a (moson)szolnoki Szent Anna kápolnát stb. Külső munkákat is vállalt a szomszédos uradalmakban. 1845-tól 1884-ig tanított a magyaróvári tanintézetben gazdasági építészetet. Kiváló előadó volt. Szakcikkeit a „Wiener Landwirtschaftliche Zeitung”-ban jelentette meg. Uradalmi állásából 1892-ben ment nyugdíjba. Sokoldalúságára jellemző, hogy szenvedélyes műgyűjtő volt. Tagja lett a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek. Lakásán német családi estéket rendezett, létrehozta az „Úri Bika” társaságot, ahol kulturális programokat (saját versek, dalok, zene, amatőr színház, felolvasások, tánc stb.) adtak elő. Később a Magyaróvári Férfidalárdában is énekelt. A magyaróvári temetőben nyugszik. Emlékét egykori lakóhelye, a Sóház falán emléktábla őrzi (1998). Halálának századik évfordulójára a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület konferenciát rendezett.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Lenzsér Imre: Nagyné Majoros Györgyi: Jummerspach Frigyes: 1819-1898.
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 2. évf. 1999. 1. sz. p. 102-117.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre