Lexikon szócikk

Kadocsa Gyula
Magyarkimle 1880. február 20. - Budapest 1962. február 6.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Konyhakerti növényeink állati ellenségei. Bp., 1923.
*Gazdasági állattan. A hasznos és kártevő állatok ismertetése. Tanuló és gyakorló gazdák és kertészek számára. Bp., 1942.
Középiskolai tanulmányait a magyaróvári piarista gimnáziumban és a győri bencés gimnáziumban végezte. 1900-ban kezdte meg tanulmányait a Magyaróvári Gazdasági Akadémián, ahol 1902-ben oklevelet szerzett. 1904-ben tanársegédként visszakerült az intézménybe, Linhart György mellett dolgozott a természetrajzi tanszéken. Fiatal kora ellenére jelentős szerepet játszott Magyaróvár közéletében: több éven át a Magyaróvári Széchenyi Kör könyvtárosa volt, számos írása, sőt verse jelent meg a „Magyaróvári Hírlap”-ban. 1909-ben Budapestre került, előbb az Állami Vetőmagvizsgáló Állomás, majd az Állami Rovartani Állomás munkatársa lett. Fő kutatási területe a mezőgazdasági növények rovarkártevői voltak, őt tartják a magyar mezőgazdasági rovartan továbbfejlesztőjének. 1933-1945 között a Növényvédelmi Kutató Intézet munkatársa, 1939-től az intézet igazgatója volt. Emellett tanári hivatását sem adta fel: tanított a Kertészeti Tanintézetben és a Műegyetemen is. 1948-1951 között miniszteri biztosként a burgonyabogár elleni védekezést irányította. 7 könyve 27 füzete és több mint 1200 szakcikke jelent meg, közel 50 időszaki kiadványnak volt a munkatársa, hosszabb-rövidebb ideig szerkesztője. Számtalan tudományos és ismeretterjesztő előadást tartott mind a szűkebb szakma, mind a széles gazdaközönség előtt. Alapító tagja volt a Magyar Rovartani Társaságnak, választmányi tagja volt a Természettudományi Társulatnak. Munkásságáért 1955-ben Kossuth-díjat, 1960-ban Frivaldszky-emlékplakettet kapott. Mosonmagyaróváron emlékét utca és 1987 óta emléktábla is őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Horváth József: Kadocsa (Kaufmann) Gyula: Magyarkimle, 1880 – Budapest, 1962.
    Fejezetek Kimle múltjából. Szerk. Horváth József. Kimle, 1999. p. 203-212.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 69-72.
  • Németh István: Megemlékezés Kadocsa Gyula halálának 25. évfordulójáról
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 32. évf. 1987. 6. sz. 10. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter