Lexikon szócikk

Kainz József
Moson 1858. január 2. - Bécs 1910. szeptember 20.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja bécsi születésű vasúti hivatalnok volt. A család 1857-től 1862-ig Mosonban élt (az állomás épületében lakott), innen Brünnbe távozott. Kainz a középiskolát Bécsben végezte, ezután a politechnikum hallgatója lett, innen iratkozott be a színiiskolába. August Förster pártfogásába vette, de ő hamarosan Marburgba ment, ahol rögtön színpadra lépett. Innen Förster 17 éves korában Lipcsébe hívta, de itt nem tudott azonosulni a lipcseiek konzervativizmusával. Tehetségét igazán a meiningeni udvari társulatnál fejthette ki (1877-1880), ahol szinte az összes ifjú hőst alakította. Ernst Possart innen Münchenbe szerződtette (1880-1883), ezután a berlini Deutsches Theaterhez ment. E színháztól Barnay Lajos a rivális Berliner Theaterhez csalta, de Kainz a szerződést megszegve nem foglalta el helyét, ezért csak vendégjátékokból élt. Angliába és Észak-Amerikába is eljutott, s feleségül vette Sarah Hutzler amerikai írónőt. 1892-ben ismét a Deutsches Theaterhez került, végül 1899-ben diadalmas pályájának utolsó állomásánál, a bécsi udvari színháznál (Burgtheater) volt színész 1910-ig addig hallatlan nagy fizetéssel. Kainz József a XIX. század legkiválóbb német-osztrák színészei közé tartozott. Azokban a szerepekben volt a legnagyobb, amelyekbe a modern ember differenciáltságát vihette bele, egyes méltatói szerint az ideges impresszionizmus művésze volt. Művészi képességét az eredetiség és a sokoldalúság jellemezte, kívül állt minden konvención. Utolsó budapesti szereplése a Vigadóban 1909. november 24-én volt. Kortársai a modern színművészet vezéralakjának tartották. Főbb szerepei: Hamlet, Rómeó, III. Richárd, Mephisto, Marcus Antonius (Shakespeare); Tasso, Heinrich (Hauptmann); Osvald (Ibsen); Tartuffe (Moliére).
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Színészeti lexikon Bp., 1930. 1. 390. p.
  • Magyar színművészeti lexikon Bp., 1929-1931. 2. 351. p.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Tuba László