Lexikon szócikk

Kajdacsy Ferenc
? 1770. körül - Magyaróvár 1840. movember 3.

Foglakozása(i):
Az 1820-as évek elején került Moson vármegyébe. 1830-1837 kötött Moson vármegye főjegyzője volt, így képviselte a megyét Pozsonyban a 1832-1836. évi országgyűlésen. 1837-ben Moson vármegye II. alispánjává választották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. 973. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter