Lexikon szócikk

Kapu Lajos
Gyermely 1891. - Budapest 1926. január

Foglakozása(i):
A szakmunkás bizonyítvány megszerzése után Csepelen lakatosként helyezkedett el. 1917-ben Mosonba a Kühne gyárba került géplakatosnak, itt kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1918. október 31-én tagja lett a Moson Megyei Nemzeti Tanácsnak. 1918. november 24-én a Szociáldemokrata Párt helyi szervezete alelnökévé választották. 1919. március 22-én a Moson Megyei Direktórium népbiztosa lett, a Tanácsköztársaság megyei vezérkarának egyik legmarkánsabb egyénisége. 1919 júliusában Bardócz Bélával együtt részt vett a Tanácsok Országos Gyűlésében, segítette a toborzást a Vörös Hadseregbe, szervezte a Vörös Őrséget. A Tanácsköztársaság bukása után 1922. október 30-án tartóztatták le Budapesten és Magyaróvárra szállították a fogházba. Innen Zalaegerszegre internálták, majd Mosont jelölték ki kötelező lakhelyéül. 1923-ban kérésére Budapestre térhetett vissza, 1925. október 9-én megszüntették a rendőri felügyeletét, de Győr-Moson-Pozsony megyéből kitiltották. Tüdőbajban halt meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye Győr, 1975. p. 109-110.
A szócikk szerzője:Tuba László