Lexikon szócikk

Bartha Lajos
Aranyosgyéres 1902. március 12. - Budapest 1971. augusztus 10.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Timföldipari gépek. Bp., 1953.
Apja református pap volt. A kolozsvári református kollégiumban érettségizett, s a budapesti műegyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet 1927-ben. Ez évtől az Alumíniumérc Bánya és Ipari Rt. gánti és bodajki telephelyén, majd Budapesten a cég kísérleti laboratóriumában dolgozott (bauxitvörös = mínium gyártása, bitumengyártási kísérletek stb.) 1932-ben Németországba küldték a Bayer-féle timföldgyári technológia elsajátítására és üzembe helyezésére. Amikor a vállalat megvette a bernburgi timföldgyárat, őt bízták meg az üzem leszerelésével, Magyaróvárra szállításával, itt a felszereléssel és üzembe helyezéssel. A bernburgi üzem leszerelése 1933 közepén kezdődött, s az első gépszállítmány 1933. október 10-én érkezett Magyaróvárra. Előtte a bernburgi gyár 14 hónapig üzemelt gánti bauxittal. Barthának nagy érdeme volt abban, hogy a gyár üzembe helyezése zökkenőmentesen történt, és az első termék jó minőségű timföldhidrát lett. 1934. június 18-án kezdett működni Magyaróváron Magyarország első timföldgyára, az első hidrátot augusztus 1-jén szűrték le. A kalcinálás 1935 nyarán kezdődött. A próbaüzem nélkül megindított termelés rendkívüli teljesítménynek számított akkor is és ma is. Bartha kezdetben cégvezető, 1934 szeptemberétől főmérnök, 1940 júniusától igazgatóhelyettes lett, 1941 márciusától 1951 áprilisáig pedig igazgatóként irányította az üzemet. A háború befejeztével azonnal a termelés újraindításával foglalkozott Magyaróváron. 1941-ben részt vett az almásfüzítői timföldgyár építésében, 1951-ben a mosonmagyaróvári és az almásfüzítői gyár bővítésének vezetésével bízták meg. 1954 decembertől a Vegyipari és Energiaügyi Minisztérium Alumíniumipari Igazgatóságán a műszaki osztály vezetője lett, 1959 végétől az Alumíniumipari Tervező Intézethez került és az Almásfüzítői Timföldgyár bővítésének főmérnökévé nevezték ki. A bővítés eredményeként évi 100 ezer tonnáról 280 ezerre nőtt a termelés Almásfüzitőn. Közben a Miskolci Nehézipari Egyetemen tartott előadásokat. A sikeres bővítést követően néhány hónap múlva meghalt. Bartha vezetésével valósult meg a légkeveréses eljárás és a vanádium-pentoxid termelés. Ő termelt elsőként timföldet hazánkban, s életét a magyar alumíniumipar megteremtésének és fejlesztésének szentelte. Szakcikkei főleg a „Bányászati és Kohászati Lapok”-ban jelentek meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szűcs Lajos: A Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár története Mosonmagyaróvár, 1984. p. 237-239.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 3. 56. p.
A szócikk szerzője:Tuba László