Lexikon szócikk

Karácson Mihály
(Moson) Darnó 1796. április 9. - Pest 1869. március 9.

Foglakozása(i):
Középiskoláit valószínűleg a kegyesrendiek magyaróvári intézetében járta ki, piarista szerzetespap lett, azonban kilépett a rendből. Bölcseleti és jogi tanulmányokat folytatott Pesten, jogi diplomát és ügyvédi képesítést szerzett. Mint ilyen, a távollevő küldöttek helyett 1825-ben részt vett az első reformországgyűlésen. Fel is szólalt a magyar nyelvű oktatás és általában az oktatásügy fejlesztése érdekében. 1832-ben az MTA levelező tagja lett. Az 1832-1836-os országgyűlésen ismertette a József nádor helyeslő jóváhagyásával elkészült felső-ipariskolai tantervét. Szavai nyomán az országgyűlés 200 ezer forintot szavazott meg egy, a bécsi politechnikai intézethez hasonló intézményre. Hosszabb ideig volt dr. Széchen Antal nevelője, amikor 1839-ben ülnök lett a Helytartótanács tanulmányi bizottságában. Ebben a minőségben az ipari és technikai oktatás reformjáért dolgozott. Küzdelme nem volt hiábavaló, az országgyűlés 1844-ben szentesítette a törvénytervezetet. Megteremtője és első igazgatója lett a pesti tudományegyetem egyik épületszárnyában 1846. november 1-én a Műegyetem elődjeként megnyílt József Ipartanodának. Később bírónak nevezték ki a pest megyei törvényszékhez. Szülőfalujában tiszteletére a temetőkápolna falán emléktáblát avattak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
 • Révai nagy lexikona Bp., 1911-1935. 11. 237. p
 • Karácsony István: Dr. Karácson Mihály emléktáblája
  Honismeret Budapest, 1973- 29. évf. 2001. 1. sz. p. 120-121.
 • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai: 1825-2002. Bp., 2003. 2. p. 627-628.
 • Karácsony István: A reformkori műszaki–technikai oktatás úttörője: dr. Karácsony Mihály
  Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 11. évf. 2008. 2. sz. p. 81-84.
 • Karácsony István: Dr. Karácson Mihály: 1796-1869.
  Sok fény maradt utánuk: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 1. Szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné Győr, 2009. p. 7-12.
A szócikk szerzője:Thullner István