Lexikon szócikk

Karkovány Ákos
Tiszaroff 1875. március 8. - Magyaróvár 1939. január 26.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Fagázüzemre átalakított traktorokkal végzett vizsgálatok. Bp., 1937.
Középiskolai tanulmányait Aradon végezte. 1897-ben Budapesten a Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. Itt kezdte pályáját, mint tanársegéd a mezőgéptani tanszéken. Külföldi tanulmányútjain, ahol gépkísérleti intézeteket, gyárakat látogatott meg, szinte egész Nyugat-Európát bejárta. Tapasztalatai alapján rendezték be a Műegyetem mezőgazdasági és ipari géptani tanszékét. Emellett országszerte gépbemutatókat, versenyeket szervezett. Az első világháborúban orosz hadifogságba esett, ahonnan csak 1927-ben, kalandos körülmények között tért haza. 1932-ben került Magyaróvárra: a Gazdasági Akadémia műszaki tanszékének, és a Gépkísérleti Állomás vezetőjévé nevezték ki. Az állomáson kísérleteket végzett fagázzal üzemelő traktorokkal, magtisztító gépet szerkesztett, foglalkozott a biogáz-termelés kérdésével. Műszeres, többek között az energiatakarékosságra is kiterjedő gépvizsgálati módszere, úttörő jellegű volt. Széles látókörű, sokoldalú tudós volt, aki a nyugati világnyelvek mellett beszélt oroszul, törökül és kínaiul is. Tagja volt a Széchenyi-körnek, öt éven át elnöke volt a Múzeum Egyesületnek. A tiszaroffi temetőben nyugszik, sírkövét 1997-ben a magyaróvári temetőbe szállították.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 97-99.
  • Erdei János–Flesch György: A 100 éves Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet története. Bp., 1969. p. 71-80.
  • Németh Attila: Biographiae Óváriensis I.: Válogatott életrajzok a magyaróvári agrár-felsőoktatás 190 éves történetéből (1818-2008) Mosonmagyaróvár, 2009. 1. p. 197-209.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 01. 26. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 01. 29. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter