Lexikon szócikk

Károly Lajos főherceg
Firenze 1771. szeptember 5. - Bécs 1847. április 30.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
II. Lipót császár és magyar király fia. Mária Krisztina főhercegnő adoptálta, miután Albert Kázmér szász-tescheni herceggel kötött házasságát nem kísérte gyermekáldás. Károly Lajos katonai kiképzést kapott, s egészen a generalisszimuszi rangig vitte. Több nyertes és vesztes csata között nevéhez fűződik az 1809. évi franciák elleni asperni győzelem. Tetteit Lenau Zum Jubelfeste des Erzherzogs Karl című ódájában énekelte meg. Nevelőszülei halála után 1822-ben örökölte azok hatalmas birtokait, köztük a magyaróvári uradalmat is. 1815-ben a protestáns nassau-weilburgi hercegnőt, Henriettát vette feleségül, akitől négy fia és két lánya született. Károly Lajos a 19. század egyik legjelentősebb katonai szakírója volt, de nagy figyelmet fordított birtokai modernizálására és gazdaságosabbá tételére is. A 80 éves Albert Kázmér 1818-ban Károly Lajossal is elfogadtatta a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet alapító okiratát, aki később közben járt fivérénél, I. Ferenc császárnál az okirat előzetes jóváhagyásáért. Fia, Albrecht főherceg az államnak adta át a tanintézetet, miután átengedte az óvári várat a benne lévő gyűjteményekkel, eszközökkel, a hozzátartozó épületekkel és kerttel együtt, továbbá hozzájárult a fenntartási költségekhez.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bánvárth Sándor: Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémia az 1926-27. tanévben fennállásának 108. évében Magyaróvár, 1927. p. 8-11.
  • Habsburg lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. Bp., 1990. p. 215-217.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. p. 11-13., 20-21., 27-28.
A szócikk szerzője:Tuba László