Lexikon szócikk

Károly Rezső
Prága 1868. március 4. - Budapest 1945. március 6.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Németes családi nevét a millenniumkor módosította Károlyra. Gimnáziumi tanulmányait Pápán végezte. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. Ezután ugyanitt ösztöndíjas gazdasági segéd lett. 1893-ban tanársegéd, 1895-tól segédtanár volt és kinevezték az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás helyettes vezetőjévé. Legelő- és rétművelést adott elő. A Mosonmegyei Gazdasági Egyesület titkára volt. A millenniumra megírta az egyesület történetét. Részt vett Cserháti Sándor növénynemesítési kísérleteiben. 1896-ban a Keszthelyi Gazdasági Tanintézethez helyezték, ahol a növénytermesztés rendes tanára lett. 1897-ben kinevezték a Földművelésügyi Minisztérium kísérleti és mezőgazdasági ügyosztályára, ahol sokoldalú tevékenységet fejtett ki. Növénytermelési, talajjavítási, szakoktatási feladatokat látott el. 1905-ben bölcsészdoktori fokozatot szerzett. Sokáig dolgozott a minisztérium mezőgazdasági osztályán. 1914-ben a József Műegyetem magántanára lett. 1918-ban udvari tanácsosi címet kapott. 1920-ban megszervezte az Országos Mezőgazdasági Üzemi Intézetet, amelyet nyugalomba vonulásáig (1931) vezetett. 1923-tól 1931-ig a „Mezőgazdasági Üzemtani Közlemények”-et, 33 évig a „Kísérletügyi Közleményeket” szerkesztette.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 101-103.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre