Lexikon szócikk

Keresztény Béla
Budapest 1924. május 31. - Mosonmagyaróvár 1980. szeptember 13.
Foglakozása(i):
Vegyészmérnöki és közgazdaság-tudományi diplomát szerzett szülővárosában, 1946-ban és 1948-ban. Fővárosi kutatóközpontok után 1950-ben települt Mosonmagyaróvárrra, mint a Mezőgazdasági Kísérleti Intézet kutatója. 1954-ben már oktathatott az újra megnyíló intézmény kémia-talajtan tanszékén. A neves és tragikusan elhunyt Várallyay György utóda lett. Mikroelem-kutatással és talajtani adatok elemzésével foglalkozott. 1959-ben védte meg doktorátusát ebben a témában. Széleskörű nyelvtudása - négy világnyelven beszélt - miatt bevonták a KGST mikroelem kutató munkacsoportjába. Munkáját végig egyetemi docensként végezte. Ebben szerepet játszott katolikus hitéhez való ragaszkodása is. Oktatói munkája és tudományos diákköri tevékenysége is kiváló volt. 56 tudományos közleménye jelent meg és ma is jól használható talajvizsgálati módszereket dolgozott ki. 1991-ben poszthumusz egyetemi tanári címmel tisztelték meg. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Enzsöl Imre: Híres embereink 1939-1999 között
    Mosonmagyaróvár 60 éve 1939 -1999. Szerk. Szentkuti Károly. Mosonmagyaróvár, 1999. 70. p
  • Tuba László: Dr. Keresztény Béla: 1924-1980.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 9. évf. 2005. 11. sz. 3. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre