Lexikon szócikk

Batthyány József
Bécs 1836. június 25. - Gleichenberg 1897. augusztus 24.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Magyar gazdasági adatok (Kézirat gyanánt). Pozsony, 1890.
*Gazdasági megfigyeléseimből (Kézirat gyanánt). Pozsony, 1894.
Szülei: gróf Batthyány József és Tarnóczi Antónia. Fia Batthyány-Strattmann László herceg, orvos, az MTA tagja. Középiskoláit magántanulóként végezte és Magyaróváron, Pozsonyban és Egerben vizsgázott. 1859-ben jogot végzett, majd hosszabb külföldi utat tett. 1865-ben Moson megye tiszteletbeli főjegyzője lett, s ettől kezdve részt vett a megyei gyűléseken. 1872-ben a megye főispánja lett, e minőségében tevékenyen részt vett a társadalmi életben is. Elnöke volt a Mosonmegyei Lövészegyletnek, védnöke a Magyaróvári Nőegyletnek. Nagy áldozatkészséget tanúsított az 1873. évi kolerajárvány alkalmával. A főispánságról 1879-ben lemondott, néhány évig a birtokán gazdálkodott, majd Jász-Nagykun-Szolnok megye főispánja volt 1881-ig. Ekkor visszavonult és nagy terjedelmű birtokait kezelte, de a census alapján tagja maradt a főrendiháznak. A zene iránti érdeklődése következtében fiatal korában több zeneműve jelent meg, melyek a bécsi zenei körökben nagy népszerűségnek örvendtek. 1873-ban kamarási méltóságot és a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Tuba László