Lexikon szócikk

Kérészy Zoltán
Sárospatak 1868. július 3. - Feketeerdő 1953. augusztus 4.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A magyar országgyűlések eredete és szervezetük fejlődése a rendi országgyűlések alakulásának kezdetéig. Debrecen, 1898.
*Az egyházjog tankönyve I. Bp., 1903.
*Katholikus egyházi jog a Codex Iuris Canonici alapján. 4 kötet. Bp., 1927-29.
Középiskolai tanulmányait a sárospataki református főgimnáziumban végezte. Felsőfokú tanulmányait a sárospataki református jogakadémián kezdte és budapesti tudományegyetemen fejezte be. 1895-1904 között a debreceni, 1907-ig a kassai, 1914-től a pozsonyi jogakadémia tanára volt. Az egyetem Pécsre költözése után oktató-kutató munkáját Pécsen folytatta. Több ízben választották a jogi kar dékánjává, kétszer az egyetem rektori tisztségét is betöltötte. Jogtörténeti, egyházjogi előadások mellett jogtörténeti szemináriumokat is tartott. Több tudományos társaságnak volt a tagja. 1938-ban vonult nyugalomba. Munkássága egyházjogi, közigazgatási és alkotmánytörténeti írások szerint csoportosítható. Széleskörű műveltsége, jogi jártassága következtében nagy ívű tudományos eredményeket hagyott az utókorra. Idős korában költözött lányához Feketeerdőre, aki Gallasz Jenő helyi földbirtokos özvegye volt. Sírja a feketeerdei temetőben található, amely 2010 óta a Nemzeti Sírkert része.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 11. 614. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. p. 881-882.
  • Peres Zsuzsanna: Kérészy Zoltán: 1868-1953.
    Pécsi jogászprofesszorok emlékezete: 1923-2008. Pécs, 2008. p. 123-126.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter