Lexikon szócikk

Kern Hermann
Budapest 1876. május 28. - Budapest 1957. április 20.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Védekezés az amerikai köszmételisztharmat ellen. Bp., 1916.
*Útmutatás a legfontosabb gyümölcsbetegségek elleni védekezésre. Bp., 1924.
Középiskolai tanulmányait Bécsben végezte. 1898-ban szerzett gazdász oklevelet a bécsi mezőgazdasági főiskolán. 1902-ben Linhart György kérésére került a magyaróvári Növényélet- és Kórtani Állomásra, ahol bekapcsolódott a répagomolyokat károsító gombák kutatásába. Ezt követően tanulmányozta a répa peronoszpóráját és kidolgozta az ellene való védekezést. Magyaróváron feladatkörébe tartozott még a gabonaüszög és gabonarozsda elleni védekezés is, ahol vizsgálat alá vette a különböző csávázási kísérleteket. Emellett tanulmányozta még a szilva táskásodását, az őszibarack levélfodrosodását továbbá egyéb gyümölcs és burgonyabetegségeket. 1913-ban az állomás Budapestre költözött, amelynek vezetését 1917-1932 között ő látta el. 1919-ben kidolgozta a magyar növény-egészségügyi szolgálat tervezetét, amelynek elfogadása után kidolgozta az első növény-egészségügyi ellenőrzésről szóló magyar törvényt. 1932-ben az önállósult magyar növényvédelmi szolgálat vezetőjévé nevezték ki, a korszerű növényvédelem alapjait ő rakta le hazánkban. Szervezési feladatai ellenére jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki: 34 értékes tanulmánya jelent meg. A Farkasréti temetőben temették el, de síremlékét időközben felszámolták.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégebbi időktől napjainkig: 1030-1980. Mosonmagyaróvár, 1994. p. 383-385.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 143-146.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter