Lexikon szócikk

Kerpely Kálmán
Oravicabánya 1864. október 11. - Budapest 1940. június 24.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Czukorrépa mint ipari növény. Bp., 1890.
*Műveleti növényeink gyökérélete. Magyaróvár, 1897.
*A párizsi világkiállítás dohányai és dohánygyártmányai. Bp., 1901.
*A jó dohánykertész. Bp., 1914.
*Adatok a magyar búza minőségi termeléséhez. I. rész. Bp., 1931.
Kerpely Antal kohómérnök, akadémiai tanár fia. Középiskoláit Selmecbányán végezte. Ezt követően a keszthelyi gazdasági tanintézetben (1881-1884), majd a Halle-Wittenberg-i egyetemen (1889-1890) tanult. Keszthelyen, 1892-től Debrecenben volt a gazdasági tanintézet tanára, ez utóbbinak 1897-től igazgatója. Az 1907-1908-as tanévre nevezték ki a Magyaróvári Gazdasági Akadémia igazgatójának, ahol szervezőkészségével, tapasztalataival az ott kialakult kedvezőtlen helyzetet rendezte. Ezután ismét Debrecenben tanított, 1908-1913 között igazgató volt, 1920 és 1935 között a budapesti egyetem közgazdaságtudományi karán illetve a műegyetemen volt a növénytermesztés tanára. 1935-ben nyugdíjazták. Ő volt 1898-ban a debreceni Magyar Dohánykísérleti Állomás létrehozója, később 1920-ig igazgatója. Fő kutatási területe a dohánytermesztés volt, de nagy eredményeket ért el egyéb növények termesztésében és a trágyázás területén is. 1922-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta, tagja volt az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek (1916-tól), a Mezőgazdasági Kísérletügyi Tanácsnak (1920-tól) stb.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. p. 908-909.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 147-151.
  • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai: 1825-2002. Bp., 2003. 2. 662. p.
A szócikk szerzője:Tuba László