Lexikon szócikk

Kerschbammayer Károly
Rajka 1828. május 21. - Magyaróvár 1917. január 5.

Foglakozása(i):
Szülei Kerschbammayer József és Neradovits Józsa voltak. Felesége Nozdrovoczky Amália volt. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban, az orvosegyetemet a bécsi Josephiumban végezte el. Katonaorvosként állt szolgálatba, a Schwarzenberg ulánusok főorvosaként részt vett az 1859-es híres custozzai és solferinói ütközetekben. 1863-ban orvosként telepedett le Rajkán, később Magyaróváron községi, azután járási orvos, megyei tisztiorvos. 1897-ben bekövetkezett nyugalomba vonulása alkalmából megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. A közszeretettől övezett agg orvost 1917. január 7-én temették el a magyaróvári köztemetőben lévő családi sírboltban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1917. 01. 07. 2. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1917. 01. 14. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István