Lexikon szócikk

Ketting Ferenc
Nagykanizsa 1923. - Budapest 2004. augusztus 16.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Tejipari vizsgálati módszerek. Bp., 1969.
*Tejipari technológia 1-2. kötet. Bp., 1977.
Középiskolai tanulmányait Nagykanizsán a piarista gimnáziumban végezte, 1941-ben tett érettségi vizsgát. Ezt követően Budapesten, a József Nádor Műszaki és Gazdaság-tudományi egyetemen tanult, ahol 1946-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Intézeti mérnökként kezdte pályáját az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központnál majd 1952-1962 között a Tejipari Központi Laboratóriumban dolgozott, ahol bekapcsolódott a tejipari kutatásokba. 1962-ben került Mosonmagyaróvárra, amikor az 1903-ban alapított Magyar Tejgazdasági Kísérlet Intézet igazgatójává nevezték ki. Kitartó munkával elérte, hogy munkatársainak száma a kezdeti 20 főről, az 1960-as évek közepére megkétszereződött, az 1970-es évek elejére pedig elérte a 100 főt. Új kutatási részlegeket hozott létre Pécsen és Budapesten is. Vezetése alatt 1971-től az intézet rátért a középtávú kutatás rendszerére és mintegy 25 éven át a kutatómunka középpontjában a tejipari gyártmányok és gyártástechnológiák komplex fejlesztése állt. 1983-ban vonult nyugdíjba, de kutatói, oktatói tevékenységét tovább folytatta. Szakirodalmi munkásságát 27 könyv, könyvrészlet és jegyzet valamint közel 100 tudományos és ismeretterjesztő közlemény fémjelzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Unger András: Emlékezés dr. Ketting Ferencre (1923-2004)
    Tejgazdaság Budapest, 1941- 64. évf. 2004. 2. sz. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter