Lexikon szócikk

Khuen-Héderváry Károly, id.
Gräfenberg 1849. május 23. - Budapest 1918. február 16.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középiskolai tanulmányait Pesten és Pécsen végezte majd jogot tanult a zágrábi jogakadémián. Viczay Héder halála után (1873) a fiúágon kihalt Viczay család örököse lett és ekkor vette fel a Héderváry nevet. 1880-ban Teleki Margit grófnővel kötött házasságából két fia született: Khuen-Héderváry Sándor (1881-1946) diplomata, és Khuen-Héderváry Károly (1888-1960) politikus. 1875-1881 között a győrszigeti kerületet szabadelvű párti országgyűlési képviselője volt. 1882-1883 között Győr vármegye főispánja, 1883-tól húsz éven át Horvát-Szlavón-Dalmátország bánja volt. 1903-ban két alkalommal rövid időre az uralkodó Magyarország miniszterelnökévé nevezte ki. Ezt követően a közreműködésével alapított Nemzeti Munkapárt színeiben politizált. 1910-1912 között ismét az ország miniszterelnöke volt. Pályafutása alatt megkapta az I. osztályú Vaskorona-rendet, az Aranygyapjas rendet és a Szent István-rend nagykeresztjét is. Földi maradványait 1922. február 21-én helyezték nyugalomba Héderváron a Boldogasszony-kápolna körüli családi temetőben. Itt nyugszanak feleségének Teleki Margit (1860-1922) grófnőnek a földi maradványai is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. 912-913. p.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 169. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1918. 02. 23. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1922. 01. 29. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter