Lexikon szócikk

Kisteleki Géza
Budapest 1908. - Székesfehérvár 1943. május 12.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja gyári tisztviselő volt. 1931-ben okleveles hegedűtanári diplomát szerzett a Zeneművészeti Főiskolán. Ezt követően a tatai piarista gimnázium ének- és zenetanára, de ottani magániskolákban is oktatott. 1935-ben lett a magyaróvári piarista gimnázium ének- és zenetanára. 1936-ban városi és állami támogatással megalapította a magyaróvári zeneiskolát, amely a Városház utca 2. sz. alatti régi városháza emeletén kezdte meg működését. A Kaszinó nagytermében tartott ünnepélyes megnyitón jelentette be dr. Sattler János polgármester, hogy a minisztérium Kisteleki Gézát bízta meg a zeneiskola vezetésével, amelyet ő 1940 júniusáig el is látott. Igazgatói teendői mellett szolfézst és hegedűt is tanított a zeneiskolában, 1938. május 1-jétől karnagya lett a Magyaróvári Férfidalárdának, később a Hubertus kórusának és a gazdasági akadémia ifjúsági énekkarának. Többször szerepelt városi ünnepségeken a gimnázium kórusával és zenekarával, a Magyaróvári Férfidalárdával pedig részt vett Győrött a XXVI. Országos Dalosversenyen. Kórusaival országos versenyeken is díjat kapott. Igazgatása alatt a zeneoktatásban részesülők száma három év alatt a kétszeresére nőtt Mosonmagyaróváron. Tagja volt a Zeneiskolák Országos Szövetsége választmányának és a győri törvényhatósági dalos-kerület művészi bizottságának. 1940-ben Székesfehérvárra került az ottani zeneiskola élére. 36 éves korában halt meg, s 1943. május. 15-én Székesfehérváron temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1940. 07. 25. p. 2-3.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 05. 16. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László