Lexikon szócikk

Kitonich János
? 1560. - Nagyszombat 1619. december 20.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Directio methodica processus judiciarii juris consuetudinarii, inclyti regni Hungariae… Tyrnaviae, 1619.
Családja Horvátországból származott, de ő már Magyarországon született és nevelkedett. A bécsi egyetemen tanult, ahol filozófiai doktori fokozatot szerzett. Moson megye alispánja, királyi ügyigazgató és a korona ügyésze volt. Fő műve a „Directo methodica” 12 fejezetben tárgyalja a polgári perjog tételeit a hazai törvények, Werbőczy Hármaskönyve és a joggyakorlat alapján.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. 967. p.
  • Magyar jogi lexikon. Szerk. Márkus Dezső Bp. 1900. 3. 29. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter