Lexikon szócikk

Klafszky Henrik
Sásony 1894. április 13. - Sopron 1990. december 10.

Foglakozása(i):
Édesapja Klafszky Sándor iskolamester, nagynénje Klafsky Katalin operaénekes, bátyja Klafszky Rudolf (Antal) zeneszerző és zenekritikus. Első zenei oktatását apjától kapta. 1903-ban Sopronba költözött a család, s Klafszky Henrik 10 évesen tagja lett a Soproni Zeneegyesület zenekarának. Itt Zupancic Miklós Károly zenetanártól hegedűt, brácsát és csellót tanult. 1904-től a soproni állami polgári iskolában, majd az állami felsőkereskedelmi iskolában tanult, 1911-ben ez utóbbiban érettségizett. Ezután bankban dolgozott Sopronban. 1922-től 1929-ig a Soproni Zeneegyesület Dalfüzér kórusának karnagya, tagja a vonósnégyesnek. 1932-től óraadóként a zeneiskolában nagybőgőt tanított, közben elvégezte a bécsi zeneakadémia nagybőgő szakát. Aktív tevékenységet fejtett ki a Soproni Kamarazene-társaságban, amely később egyesült a Liszt Ferenc Zeneegyesülettel. 1945 után részese volt a soproni zenei élet újjászervezésének. A szimfonikus zenekar tagjaként szívügyének tartotta Sopron egyházzenei életének feltámasztását, templomokban is muzsikáltak. 1952-ben Klafszky a postás zenekart vezényelte, Petőházán 10 évig vezette a zeneiskolát. 1949-ben a banktól nyugdíjba vonult. 1963-tól szerepelt a Soproni Ünnepi Hetek zenei programjain, tanított a zeneiskolában, játszott a szimfonikus zenekarban. 1990. december 18-án temették el a soproni Szent Mihály temetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Nagy Alpár - Macher Frigyes: Klafszky Henrik emlékére
    Soproni szemle Sopron, 1938- 45. évf. 1991. 3. sz. p. 270-274.
A szócikk szerzője:Tuba László