Lexikon szócikk

Kócza András
Lőrinci 1922. május 17. - Győr 2009. január 8.
Foglakozása(i):
Egy hatgyermekes szegényparaszti család legkisebb gyermekeként látta meg a napvilágot. Apja a Selypi Cementgyárban dolgozott. Elemi iskoláit Lőrinciben kezdte, később Hatvanban végezte el a 8 osztályt. 16 éves korában nővéréhez költözött Pestszentlőrincre, ahol villanyszerelőnek tanult. Egy kisiparos mellett dolgozott inasként. Ekkor ismerkedett meg a munkásmozgalommal, s a Szociáldemokrata Párt ifjúsági csoportjában tevékenykedett. 1943-tól a Magyar Kommunista Párt tagja. Első munkahelye a csepeli Weiss Manfréd Acél- és Fémművek laboratóriuma volt. A II. világháború alatt Budapesten bujkált, s csak 1945 májusában tért vissza szülőfalujába. A Mátravidéki Erőműnél dolgozott villanyszerelőként. 1945-ben rendőrtiszti főiskolát, 1946-ban kéthónapos pártiskolát végzett Debrecenben. Ezt követően 1946 júniusában a Magyar Kommunista Párt Győr-Moson megyei Bizottságára került szervezőnek. 1951 és 1955 között Téten járási párttitkár, Mosonmagyaróváron városi titkár, 1956 novemberéig a Hazafias Népfront megyei titkára. 1957 augusztusáig az MSZMP Győr-Sopron Megyei Intéző Bizottság Ipari Osztályának vezetője volt. 1946 decemberétől Mosonmagyaróváron élt, itt ismerte meg Jankovich Ida tanítónőt (a mosonmagyaróvári 7. sz. általános iskola későbbi igazgatóját), akivel 1949. július 10-én kötött házasságot Mosonmagyaróváron, s akivel hatvan évig együtt éltek. Gyermekük nem született. Kócza András 1951-től Győrben élt, s 1957 és 1960 között a Győri Vagongyárban volt szerkesztő. Ez idő alatt szerzett levelező tagozaton mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1960. december 16-ától a Kohó- és Gépipari Minisztérium a Mosonmagyaróvári Fémfeldolgozó Nemzeti Vállalat igazgatójává nevezte ki. E vállalat 1963-ban megszűnt, és a hasonló profilú budapesti, esztergomi és kisvárdai üzemek összevonásával megalakult a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár. A korábban rendkívül széles termékköréről ismert mosonmagyaróvári vállalat profiltisztítás, szakosítás és koncentrálás révén a magyar szerelvénygyártás központja lett. 1969-től épült a csornai gyáregység, 1972-ben elkészült az új galvanizáló, a melegüzemi nagycsarnok, később a saját célgépüzem. Kócza András kiváló érzékkel élt a korszak adta lehetőségekkel: az 1970-es években megvásárolta több külföldi termék licencét, nagyarányú fejlesztéseket hajtott végre a hazai lakásépítést szolgáló golyóscsapok és csaptelepek gyártására. 1975 őszén a Budapesti Nemzetközi Vásáron nagydíjat kapott az EXTRA csaptelep-család. 1978-ban a vállalati gyártmányok számát 370-re csökkentették, s Mosonmagyaróvárra és a csornai gyáregységhez került mindazon gyártmány, amely az épületszerelvény csoportba tartozott. Korszerű finn munkaszervezési eljárással és fejlesztésekkel a MOFÉM Közép-Európa legkorszerűbb szerelvénygyárává vált. Huszonnégy esztendei irányító munka után Kócza András 62 évesen, 1984. június 30-án vonult nyugállományba, s feleségével Győrbe költözött. Évtizedeken át részt vett a megye politikai és közéletében, továbbá a Gépipari Tudományos Egyesület munkájában. Tevékenységéért 28 alkalommal kapott kitüntetést, többek között: 1967-ben Munka Érdemrend ezüst, 1970-ben arany fokozatot, a Szocialista Hazáért Érdemrend arany fokozatát (1969, 1978), Szocialista Magyarországért érdemrendet (1983), 1979-ben Kovalszki Sándor nyugalmazott tanácselnökkel együtt a város első díszpolgárává választották („Mosonmagyaróvárért” emlékplakett). Kócza András hamvait 2009. január 21-én helyezték örök nyugalomra a Győr-nádorvárosi köztemetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Kulcsár: Kócza Andrást kitüntették
  Kisalföld Győr, 1956- 1969. 08. 20. 3. p
 • Lengyel Alfréd - Kulcsár Imre - Horváth Ottó: A Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár története 1900-1975. Mosonmagyaróvár, 1975. 239 p.
 • Deák Ferenc: „Mosonmagyaróvárért”
  Armatúra Mosonmagyaróvár, 1962-1993. 18. évf. 1979. 12. sz. 1. p.
 • Deák Ferenc: Felmentés, kitüntetés, kinevezés. – Kölcsönös köszönet
  Armatúra Mosonmagyaróvár, 1962-1993. 23. évf. 1984. 1. sz. 1. p
 • Jankó Aranka: 100 éves a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár Részvénytársaság 1900-2000. Mosonmagyaróvár, 2000. 64 p.
 • Tuba László: Elhunyt Kócza András a Mofém nyugalmazott vezérigazgatója
  Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 13. évf. 2009. 2. sz. 16. p.
 • Andorka Zsolt közlése Andorka Zsolt, Győr
A szócikk szerzője:Tuba László