Lexikon szócikk

Kokas János
Ács 1869. január 21. - Lébény 1943. július 15.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Derűs percek. Magyarkimle, 1918.
Szülei Kokas György és Szabó Erzsébet voltak. Az 1880-as években a győri főreáliskola hitoktatója volt, innen került Lébénybe 1906-ban az apátsági templom és plébánia élére. Győri tartózkodása idején elegáns civil úrként a társas élet számottevő tagjaként tűnt ki. Csaknem félévszázados lébényi éveire a tevékeny lelki gondozás és a műemléktemplom újbóli és folyamatos helyreállítása volt a legjellemzőbb. Verseskötetét a háborúba vitt lébényi harangokért ajánlotta fel. A kötet a híres magyarkimlei plébániai nyomdában jelent meg. Aranymiséje után elzárkózott a nyilvánosság elől, földi maradványait szeretettel gondozott ősi templomában ravatalozták fel, ahonnan a községi temetőben helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 07. 22. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István