Lexikon szócikk

Konrád
? 1225. körül - ? 1290. körül

Foglakozása(i):
Neve alapján IV. Béla alacsonyabb sorból felemelt katonája lehetett, akit a tatár támadás után kiemelt, hogy a volt királyi birtoktesten kővárat építsen. Adománya családi jellegű volt, amit Konrád fia, Jakab is örökölt. Többször kikerült a királyi kegyből, de 1263-ban visszakapta birtokait. 1250 körül megkezdett lakótornyos vára már korszerűnek számított hazánkban. V. István híveihez csatlakozott, aki megvédte apjával szemben az újabb vádaktól és biztosította Óvár további megtartását. Pedig a vádak között olyanok szerepeltek, mint a hamis pénz verése, ami főbenjáró bűnnek számított. IV. Béla halála után az új király a Sár (Lajta) folyó vámját adta hívének 1270-ben. 1271-ben és 1273-ban II. (Psemysl) Ottokár elfoglalta Óvárt és Mosont. Mivel Óvár bevétele harc nélkül történt, Konrád ismét a felségárulás gyanújába keveredett. A hainburgi békében (1275) azonban ismét visszakapta a határ-menti területet az ország és Óvárt Konrád mester. Konrád újabb átengedett vám, a mosoni vám harmada fejében építette tovább Óvárt. Valószínűsíthetően részt vett a morvamezei csatában, ahol IV. (Kun) László és Habsburg I. Rudolf egyesült hadai 1278-ban megsemmisítő vereséget mértek II. Ottokárra. Az Árpádok egyre gyengülő országában baranyai birtokain fejezte be életét. Konrád, mint Óvár kővárának kiépítője, akinek erődjébe a mosoni ispán is beköltözött, a város jelentős történelmi személye volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Aszt Ágnes: Egy középkori karrierista - Óvári Konrád
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 6. évf 2003. 2. sz. p. 16-29.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre