Lexikon szócikk

Koppy Pál
Moson 1878. december 28. - Mosonmagyaróvár 1949. november 22.
Foglakozása(i):
Koppy Pál községi viszonylatban nagybirtokosnak számító gazda és Kobl Teréz szülők gyermeke volt. Magyaróvári piarista középiskolai tanulmányok után előbb csak segédkezett a gazdaságban, szülei halála után vezette is a 130 hold magántulajdonú és 300 hold bérelt területen működő családi gazdaságot. Elismert mintagazda volt, aki tekintélye révén tevékeny részt vett a község közügyeinek intézésében. 1921-ben az előző bíró lemondásakor választották meg Moson városbírójává, amely tisztséget egészen Moson és Magyaróvár városok egyesüléséig, 1939. június 28-ig betöltötte. A kierőszakolt városegyesítés előkészítése során a támogatók között szerepelt. Álláspontját racionális gazdasági okokkal, a közigazgatásban játszott területi szerep erősödésével és a Mosonban alig támogatott kultúra színvonalának javulásával indokolta. Közéleti szerepét, tekintélyét fokozta a Fő utcai emeletes családi ház alsó részében fenntartott híres Mocca kávéház, a „Mosoni Kaszinó”. Tisztségének emlékét a XX. század végéig őrizte a mosoni gabonarakparti Bíró-tanya (ma Suzuki-szalon). Földi maradványai a mosoni temető díszhelyén lévő családi sírboltban nyugszanak, amelyen 2009-ben, a városegyesítés 70. évfordulóján emléktáblát avattak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 342. p.
  • Linkai István közlése Linkai István, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István