Lexikon szócikk

Koritsánszky János
Zólyom 1854. december 6. - Kecskemét 1923. augusztus 28.
Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait szülővárosában és Selmecbányán végezte. 1875-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1875-1880 között itt volt tanársegéd a vegytani és technológiai tanszéken. Magyaróvári évei alatt Franciaországban és Németországban tett tanulmányutakat, ahol elsősorban a szőlőn élősködő gyökértetű, a filoxéra kártételét tanulmányozta. 1880-tól borászati vándortanítóként tevékenykedett. Munkája során felismerte, hogy a filoxéra ellen a legjobb védekezés az, ha a szőlőt homoktalajba telepítik, továbbá a szőlőtelepítés a futóhomok megkötését is elősegíti. 1883-1912 között a Kecskemét határában létesített Állami Miklós-telepi Szőlészet igazgatója volt. Az itt előállított szőlővesszők nagyban hozzájárultak a homoki szőlőtelepítés sikeréhez. Talajművelési, trágyázási, műtrágyázási kísérleteket végzett, melyek eredményeiről szakcikkekben számolt be.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 222-224.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter