Lexikon szócikk

Bauer, Alexander
Magyaróvár 1836. február 16. - Bécs 1921. április 12.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Édesapja Alexander Josef Bauer Sziléziából származott, aki miután elvégezte a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetet, a helyi uradalomban dolgozott Wittmann Antal munkatársaként. Édesanyja Jozefa, Wittmann Antal leánya volt. Wittmann távozása után az idősebb Bauer irányította a főhercegi uradalmat. Az ifjabb Bauer középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte. Ezután a bécsi tudományegyetemen matematikát majd a politechnikai intézetben kémiát tanult. 1859-től egy évet Párizsban, az École de Médecine laboratóriumában, a kémiai kutatások akkori központjában töltött. Tanulmányi végeztével előbb egy morvaországi cukorgyárban kezdett el dolgozni, majd a kereskedelmi akadémia tanára lett. Egy baleset miatt, az 1860-as évek közepétől felhagyott kémiai kísérleteivel, mind többet foglalkozott az oktatással, oktatásszervezéssel és a kémia történetével. 1869-től 1904-ig, nyugdíjba vonulásáig a bécsi politechnikai intézetben tanított, amelyet fáradozása eredményeként műegyetemmé szerveztek át. Előbb a kémiai osztály dékánja lett, majd 1883-1884-ben a műegyetem rektora volt. 1876-ban az ipari szakoktatás felügyeletével bízták meg, 1888-ban a bécsi tudományos akadémia levelező tagjává választották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Kimlei Péter