Lexikon szócikk

Kovács Antal Károly
? 1921. - Mosonmagyaróvár 1993. február 10.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Népi növénynevek a Felső-Szigetköz falvaiban. Mosonmagyaróvár, 1983. (Kézirat a Huszár Gál Városi Könyvtárban.)
*Népi növénynevek a Felső-Szigetköz falvaiban. II. rész.: Kultúrnövények és virágtalanok. Mosonmagyaróvár, 1984. (Kézirat a Huszár Gál Városi Könyvtárban.)
*„Szíp kutya, randa eb.”: Az állattartás szókincse a Felső-Szigetközben. (Állatnevek, állatszólítók, állathangzó igék.) Mosonmagyaróvár, 1992.
*„Járok-kelek gyöngyharmaton…”: Növény- és állatnevek a Felső-Szigetköz tájnyelvében. Mosonmagyaróvár, 1987.
*A halászat szókincse a Felső - Szigetközben. Bp., 1987.
Középiskolai tanulmányait a Csurgói Református Gimnáziumban kezdte és a bonyhádi Evangélikus Reálgimnáziumban érettségizett. A második világháború alatt tüzérként szolgált. A világháború után tisztképző hadiakadémiát végzett, ezután őrnagyi rangban szolgált. Miután politikai okok miatt leszerelték Csepelen elvégezte a kohó- és öntőipari technikumot, művezető lett, majd a Vasipari Kutatóintézet osztályvezetőjeként dolgozott. Jó nyelvtudásával a Nehézipari Minisztérium dokumentációs irodájában dolgozott, de politikai okokból innen is távoznia kellett. 1977-ben egészségügyi okok miatt a mosonmagyaróvári mezőgazdasági gépgyárból vonult nyugdíjba. Mosonmagyaróváron élt és nyugdíjba vonulása után néprajzi gyűjtésbe kezdett. 1983-ban a megyei pályázaton és az Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázaton is 2. díjat nyert a népi növénynevekről szóló pályaművével. Ezt követően a megyei pályázaton többször első díjat, az országoson kiemelt első díjat kapott a Felső-Szigetköz 16 falujában gyűjtött anyagáért. Gyűjtőútjaira elkísérte felesége, Kovács Antalné Rozsondai Éva (1938-1993) földrajz-biológia-filozófia szakos gimnáziumi tanár, aki 1962-től 30 évig tanított a mosonmagyaróvári gimnáziumban. Kovács Antal munkáit felesége szép, színes rajzokkal illusztrálta. Dr. Hajdú Mihály egyetemi docens írta a „Szíp kutya, randa eb”: Az állattartás szókincse a Felső-Szigetközben című munkájának előszavában: „A valamennyi állatra (baromfiakra is!) kiterjedő munka aprólékos részletességgel szedi rendbe az állattartás helyi szokásait, megnevezi valamennyi műveletét, s így hasznos adatokat tár föl mind a nyelvtudomány, mind pedig a néprajztudomány számára. A kiváló szakismeretekkel és nagy gyakorlattal rendelkező kutató valóban maradandó értékű anyagot gyűjtött össze. Külön érdeme, hogy szómutatóval és szemléletes illusztráló anyaggal is kiegészítette munkáját.”
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Böröndi Lajos: In memoriam Kovács Antal
    Kisalföld Győr, 1956- 1993. 02. 19. 9. p.
  • Timaffy László: In memoriam Kovács Antal
    Honismeret Budapest, 1973- 21. évf. 1993. 5. sz. p. 79-80.
  • A Kossuth Lajos Gimnázium Évkönyve, 1992-93., 1993-94. Mosonmagyaróvár, 1995. 166. p.
A szócikk szerzője:Tuba László