Lexikon szócikk

Kovács János
Gramat-Neusiedl 1866. április 11. - Moson 1927. február 16.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Kovács János mosoni vasúti tiszt, anyja Bücher Mária volt. A három testvér közül János volt az egyedüli fiú. Elemi iskoláit Mosonban, a gimnáziumot Magyaróváron végezte. Innét a morvaországi Karthausba került hadapródiskolába, ahol 1887-ben avatták fel. 1899-ben hadnagy Kisszebenben a 67. gyalogezrednél. Ezután számos helyőrségnél állomásozott: Budapest, Banja Luka, Szarajevó (1908). 1910-től a 69-es közös gyalogezred III. zászlóaljának parancsnoka. A Fejér és Tolna megyei feltöltésű ezred kikülönített zászlóalja a háború kitörésekor Cattaro haditengerészeti támaszpont közelében állomásozott. Előbb a szerbiai, majd az olasz fronton harcolt. Az elit egységnek számító ezredet Hindenburg tábornokról nevezték el. A Görz körüli harcokban kapta a plavai melléknevet Kovács János. Nem voltak nagy jelszavai, de bátor és népszerű parancsnok volt. Az 1000. háborús nap után alig egy héttel súlyosan megsebesült. Gyógyulása után volt front mögötti szolgálaton is. Visszakerült a frontra, de az utolsó harcokban szívbetegsége miatt nem vett részt. A forradalmak alatt nem szolgált. Tagja volt az 1919. őszi Moson megyei tiszti igazoló bizottságnak. Az új magyar hadsereg megteremtésében a szolnoki ezred élén vett részt 1920 januárjától. 1921-ben nyugalomba vonult és a fővárosi munkavédelemnél dolgozott. 1924-ben visszaköltözött Mosonba, ahol korábban szabadságait töltötte. 1925-ben nyugalmazott vezérőrnaggyá léptették elő. 1926-ban feleségül vette a hozzá közel álló mosoni Wimmer Róza kisasszonyt, aki halálakor megörökölte a tábornok nyugdíját. 7 harcvonalban szerzett és 6 egyéb kitüntetése volt. Ezek közül a legmagasabbak a Lipót rend lovagkeresztje, a Vaskorona rend III. osztálya, a Katonai érdemkereszt III. osztálya voltak. Az egyre erősödő szívbetegség vitte el. Szép sírja van a mosoni temetőben. Kitüntetéseit és néhány egyéb tárgyát a Hansági Múzeum őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Enzsöl Imre: Kovács János élete, kitüntetései
    = A Hansági Múzeum évkönyve Mosonmagyaróvár, 1998- 2. évf. 2001. p. 34-49.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre