Lexikon szócikk

Kovátsits László
Eszterháza 1908. május 7. - Mosonmagyaróvár 1988. június 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Korszerű magyar silógazdálkodás. Mosonmagyaróvár, 1942.
*A silózás és a silógazdálkodás. Bp., 1957.
Édesapja Kovátsits Károly Gábor az eszterházai uradalom gazdatisztje, a hansági tőzeglápok hasznosításának egyik kezdeményezője volt. Középiskolai tanulmányait Sopronban végezte. 1929-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Mezőgazdasági Akadémián. Pályafutását az Országos Növénynemesítő Intézetben kezdte és az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomáson folytatta. A silógazdálkodás kérdésével foglalkozott: az ő nevéhez fűződött a silókukorica-termesztés és a hidegerjesztéses eljárás kidolgozása. E témában 1934-ben saját költségén könyvet jelentetett meg, amely több kiadást megért. Munkája hatására a Magyarországon épített silók száma megtöbbszöröződött és elérte a 240-et. 1940-ben a földművelésügyi minisztérium őt bízta meg az Országos Kisgazda Silóépítési Akció megszervezésével. 1943-ig mintegy 8000-re emelkedett a takarmánysilók száma és ezeknek zöme a kisgazdaságokban épült fel. 1949-ben politikai okokból elbocsátották, de 1954-től ismét a mezőgazdasági kísérletügy szolgálatába állt: talajkutatóként az OMMI Mosonmagyaróvári Talajtani Osztályán helyezkedett el. Itt módszert dolgozott ki a talajok fizikai tulajdonságainak meghatározására, a savanyú talajok meszezéséhez szükséges mészadag kiszámítására. 1969-ben nyugdíjba vonult és még 18 éven át dolgozott Mosonmagyaróváron az agrártudományi egyetem növénytermésztéstani tanszékén, ahol silózási és talajtani kérdésekkel foglalkozott. Folyóiratokban, szaklapokban több mint száz cikke, tanulmánya jelent meg, könyv és füzet alakban pedig tizenhat. Sírja a mosoni temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Baintner Ferenc: Részletek dr. Kovátsits László temetésén elhangzott gyászbeszédből
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 33. évf. 1988. 5. sz. p. 14-15.
  • Varga János: Kovátsits László: 1908-1988.
    Növénytermelés Budapest, 1952- 38. évf. 1989. 3. sz. p. 274-275.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter