Lexikon szócikk

Krolopp Alfréd
Nagyszombat 1872. január 25. - Magyaróvár 1939. június 23.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Az aprójószág tartása és nevelése. Bp., 1907.
Krolopp Hugó mezőgazdász testvére. Középiskolai tanulmányait Magyaróváron és Vácon végezte. 1894-1896 között a Magyaróvári Gazdasági Akadémia hallgatója volt. 1896-1900 között tanársegéd volt ugyanitt, majd a földművelésügyi minisztérium tisztviselője lett. 1904-1905 között visszatért Magyaróvárra: az állattant és az apró háziállatok tartását oktatta. 1905-től ismét a minisztérium munkatársa volt, ahol főleg a szakoktatás megújításának kérdéseivel foglalkozott. A polgári demokratikus forradalom idején 1918. december 10-én megalakították a Mezőgazdasági Oktatási Szakegyesületet, amelynek elnökévé őt választották. Az egyesület többek között az alábbi reformkövetelésekkel lépett fel: mezőgazdasági egyetem felállítása, az akadémiák főiskolákká történő emelése, választott dékáni tisztség létrehozása. A Tanácsköztársaság ideje alatt is minisztériumban maradt: a népbiztosság szakoktatási osztályán dolgozott. Szerepvállalása miatt a Horthy korszakban mellőzték, 1920-ban nyugdíjazták. 1924-ben végleg Magyaróvárra költözött, ahol gyermek és ifjúkorát töltötte. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 306-307.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. p. 96-97.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 06. 25. p. 2-3.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter