Lexikon szócikk

Krolopp Hugó
Nagyszombat 1873. március 26. - Budapest 1928. február 13.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A mezőgazdaság a párisi nemzetközi kiállításon. Magyaróvár, 1902.
*Mezőgazdasági kereskedelemtan. Magyaróvár, 1906.
Krolopp Alfréd mezőgazdász testvére. Középiskolai tanulmányait a váci piarista gimnáziumban végezte. 1901-ben a Magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. 1900-ban, a párizsi világkiállításon segédkezett a magyar mezőgazdaságot bemutató kiállítási anyag összeállításában. 1902-1906 között segédtanár volt a Magyaróvári Gazdasági Akadémia üzemtani tanszékén. Magyaróvári tartózkodása alatt jelentette meg a mezőgazdasági kereskedelemtanról szóló kézikönyvét, amely többek között az értékpapírok szerepével, a hitelezés gyakorlatával is foglalkozott. Ezt követően a Debreceni Gazdasági Akadémián tanított. 1920-ban az újonnan létesített közgazdasági karon a mezőgazdasági kereskedelemtan rendes tanárává nevezték ki. Az 1925-26. tanévben ő volt a kar dékánja. A Nemzeti Munkapárt képviselőjeként 1910-1918 között tagja volt a magyar országgyűlésnek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 309-311.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 3. 1225. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1928. 02. 15. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter