Lexikon szócikk

Króner Lajos
Magyaróvár 1809. június 1. - Magyaróvár 1890. május 10.

Foglakozása(i):
Középfokú tanulmányait Magyaróváron a piarista gimnáziumban végezte majd Pozsonyban hallgatott jogot a jogakadémián. Jogászi gyakorlatát Moson vármegye jegyzőségén majd a pesti Királyi Táblán szerezte meg. 1832-től dolgozott Magyaróváron a vármegyei igazgatásban: aljegyző majd főjegyző lett. Moson vármegyét követként az 1843-1844. évi és az 1847-1848. évi pozsonyi országgyűléseken képviselte. 1848-1849-ben a vármegye alispánjaként mindvégig a Habsburg-ház oldalán állt, az 1848 áprilisában megválasztott felelős magyar kormány rendelkezéseit csak vonakodva hajtotta végre. 1849 nyarán Moson és Pozsony megyék császári-királyi biztosává nevezték ki, aktívan részt vett a megyerendszer felszámolásában. Szolgálataiért többször megkapta a Ferenc József rend lovagkeresztjét. 1863-1865 között Moson vármegye főispáni helytartója volt, majd fokozatosan visszavonult a közélettől. Síremléke a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. 1002. p.
  • Beregszászi Balázs: Króner Lajos sírjának koszorúzása március 15-én
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 12. évf. 2009. 1. sz. p. 27-35.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter