Lexikon szócikk

Kurtay Ernő
Nagybánya 1889. - Budapest 1915. július 3.

Foglakozása(i):
Középiskoláit Nagybányán végezte, Budapesten rajztanári képesítést szerzett, majd 1913-1914-ben a nagybányai szabadiskolában képezte magát, ezután olasz tanulmányútra ment. A magyaróvári piarista gimnázium tanára volt. Főfoglalkozású festő szeretett volna lenni, ebben korai halála megakadályozta. Táj- és arcképeket festett.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1915. 07. 11. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László