Lexikon szócikk

Kühne Ede
Hamburg 1839. május 16. - Moson 1903. december 13.
Foglakozása(i):
Apja Eduard Kühne szintén gépgyáros volt Hamburgban. Fia iskoláit Kölnben végezte, de apja csődje után kénytelen volt megszakítani. A berlini Schwarzkopf lokomobil gyárban lett rajzoló. Odesszában kínálkozott számára állás, mint mezőgazdasági gépforgalmazó. Útját Mosonban megszakította és 1856-tól a Pabst-Krauss-féle gépműhely és forgalmazó cégben művezetői állást vállalt. Az 1861-ben Bécsbe helyezett Heinrich Wilhelm Pabst és a megbetegedett Krauss Frigyes helyett Kühne vezette a gyártelepet és 1864-ben meg is vásárolta azt. Társa Ludwig Róbert lett, akitől 1869-ben vette meg a részét. 1868-ban Kühne feleségül vette Winter Károly tekintélyes mosoni gabonakereskedő leányát, Annát. A házasságból öt gyermek született: Károly, Berta, Anna, Lóránt és Ágoston. A feleség vagyona is a vállalkozást erősítette. Ekkorra a gyár már túl volt a küzdelmes évtizedeken és 1866-ban eredményesen szerepelt saját gyártmányaival a bécsi, 1874-ben a budapesti kiállításon. Ugyanebben az évben vásárolta meg az üres mosoni főhercegi cukorgyárat a gyár mai helyén. A bővülő gyár két korai nevezetes terméke a mosoni rosta és a „Hungária drill” vetőgép voltak. Ekkor már nagyipari gyártás folyt, és az 1873. évi bécsi világkiállításon „befutott” az üzem. A gyár kitüntetéseinek száma összesen 200 felett volt. Kühnét a párizsi világkiállítás bíráló bizottságába választották (1900). 1881-ben Kühne Budapesten, a Váci u. 21-ben bemutató telepet létesített. Az országon kívül - főleg keleten és délkeleten - is jelentős forgalmazó volt. A világszínvonalú gyár kb. 800 állandó munkást tudott foglalkoztatni és a megye legnagyobb iparvállalata lett. 1882-ben Kühne kezdeményezte a gyár betegsegélyező egyletének létrehozását. A munkások érdekében sok humanitárius intézményt hozott létre. Temetése Moson legnagyobb megmozdulása volt. A település Kühnét sohasem feledte el. A gyár előtti teret róla nevezték el. Az üzem falán domborműves emléktábla őrzi emlékét, amelyet halálának centenáriumára állítottak. A Kühne név Moson nevével összeforrt. A mosoni temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 323-326.
  • Műszaki nagyjaink. Szerk. Szőke Béla Bp., 1967. 1. p. 417-462.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1889. 05. 19. p. 110-111.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1889. 06. 09. p. 126-127.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 07. 30. p. 2-3.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre