Lexikon szócikk

Kühne Károly
Moson 1869. október 2. - Moson 1912. október 15.
Foglakozása(i):
Kühne Ede és Winter Anna elsőszülött gyermeke volt. Iskoláit Mosonban kezdte és a fővárosban érettségizett. Gyerekkorától gondosan a Kühne-gyár továbbvitelére nevelték, vele is foglalkoztak a gyár kiváló fejlesztő mérnökei. Zürichben szerzett gépészmérnöki oklevelet. A budapesti műegyetem honosította azt. Természetesen visszajött szülőhelyére, ahonnan Németországban, Angliában és az Egyesült Államokban tett tanulmányutakat. 1895-ben apja cégtársául fogadta. Elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a gyár a századforduló körül meg tudott újulni és apja halála után is virágzott. A termékszerkezet átalakult, bővült a piac a Balkánon és Olaszországban is. Állandó kísérleti telepet rendezett be az új gyártmányok létrehozására. A megyében a törvényhatósági és a közigazgatási bizottság tagja volt. A fővárosban az Országos Magyar Gazdasági Egyesület gépészeti szakosztályában tevékenykedett. A Gyáriparosok Országos Egyesületének és a Gyáriparosok és Vasművek Országos Egyesületének vezetőségi tagja volt. 1905-ben a Szabadelvű Párt színeiben indult helyben a választásokon. 1908 májusában a vezetése alatt álló gyár részvénytársasággá alakult, de a tényleges igazgatás a kezében maradt. A Mosonvárosi Takarékpénztár elnöke és kereskedelmi tanácsos volt. A Ferenc József rend lovagkeresztjét és a román Koronarendet is megkapta. Hosszas szenvedés után hunyt el Mosonban. Itt temették el apja mellé.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1912. 10. 17. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 12. 20. 1. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre