Lexikon szócikk

Kühne Lóránt
Moson 1886. szeptember 29. - Budapest 1963. december 31.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Die Geschichte des ungarischen Getreiehandels … Magyaróvár, 1911.
Kühne Ede és Winter Anna második fiúgyermeke volt. Középiskoláit már Budapesten végezte. Egyetemi éveit Lipcsében, Berlinben és Heidelbergben töltötte. Ott szerzett közgazdasági doktorátust. Disszertációja Magyarország gabonakereskedelmének történetéről 1911-ben jelent meg Magyaróváron. Bátyja, Károly korai halála után (1912) ő lett a Kühne R.T. ügyvezető igazgatója. Első világháborús részvétele 3 évig tartott, tüzértiszt volt. Személyes tragédiája, hogy felesége Gallasz Aliz fiatalon elhunyt. 1927-ben, a felsőház visszaállításakor taggá választotta az összevont megye. Giesswein Sándor halála után a képviselőházba is sikerült bejutnia. A nemzetiszocialista Pálffy Fidél grófot szorította ki 1935-ben. A magyaróvári választókerület képviselőjeként az egységes kormánypártot támogatta. Parlamenti működése alatt közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. Remek zongorista volt, amit Mosonban és Magyaróváron is többször bemutatott. A mosoni egyletek legfőbb támogatója volt. A Mosoni Ének- és Zeneegylet, a Kühne SE elnöke volt stb. A második világháború után gyárát szovjet jóvátételi szállításokra kötelezték, majd államosították, de őt személy szerint nem bántották. A volksbundista vádat 1946-ban jogosan és eredményesen utasította vissza. Szinte mindenét elveszítette, a fővárosban élt haláláig. A mosoni családi sírban alussza örök álmát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Tuba László: Dr. Kühne Lóránt
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 4. évf. 2000. 2. sz. 13. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre