Lexikon szócikk

Bécsi Márton
Mosonszentmiklós 1858. március 12. - Káptalanfüred 1945. március 19.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A kaposvári m. kir. főgimnázium története 1805-1895. (Prilisaner Adolffal közösen). Kaposvár, 1896.
Középiskoláit Magyaróváron, Győrben és Veszprémben, a teológiát a Központi Papnevelő Intézetben végezte. 1882-ben szentelték pappá, káplán volt Lesencetomajon, Devecserben és Kaposváron. Ugyanitt 1887-ig a hittan tanára. 1888 és 1920 között a kaposvári Irgalmas Nővérek intézetének igazgatója. 1906-tól tiszteletbeli, 1920-tól valóságos veszprémi kanonok és plébános. 1921-től vásárhelyi apát, 1922-ben segesdi főesperes és tanfelügyelő, 1931-től pápai prelátus, 1934-ben székesegyházi főesperes és prépost. Kaposvári évei alatt építtette fel a Szent Imre templomot.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 1. 682. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 2. 830. hasáb
A szócikk szerzője:Thullner István