Lexikon szócikk

Lakner József
Győrsziget 1840. február 15. - Magyaróvár 1889. június 11.

Foglakozása(i):
1862-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetben. Ezt követően intézőként dolgozott Pálffy János gróf pozsonyi uradalmában. 1869-ben kinevezték a Debreceni Gazdasági Tanintézet tanárává. 1874-ben a kolozsmonostori, 1875-ben a Kassai Gazdasági Tanintézet vezetésével bízták meg. 1883-ban áthelyezték rendes tanárnak a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol a nemzetgazdaságtan, gazdasági statisztika, kertészet, sertéstenyésztés, juhászat tárgyakat oktatta haláláig.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. 55. p.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1889. 06. 16. 135. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter