Lexikon szócikk

Bejczy Károly
Bejcz 1849. január 25. - Nezsider 1907. április 23.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Vakoló vagy kereszt. Népies elbeszélés K. Bolander után németből. Pest, 1873.
A középiskolát a magyaróvári piaristáknál végezte el, 1872-ben szentelték áldozópappá. Még növendékpap korában lefordított munkája tíz kiadást ért meg. 1877 óta szolgált Moson vármegyében. (Moson)Szentpéteren a főút mentén neogótikus stílusban nagy óvodát (ma általános iskola) építtetett, majd Nezsideren volt plébános. Hívei rajongó szeretettel vették körül, gazdag életművét titkos pápai kamarási címmel jutalmazták. Több cikke jelent meg a „Magyar Állam”, szentbeszédei pedig az „Isten Igéje” című lapokban. Egyik kezdeményezője és alapítója volt az „Őrangyal” című gyermeklapnak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 2. 870. hasáb
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1907. 04. 28. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István